Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng CNTT

Help with Search courses

HK192-INT1005 3-TT23 -Tin học ứng dụng

Học phần Tin học ứng dụng gồm các kiến thức và kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao về tin học văn phòng cần thiết nhất cho sinh viên, tập trung vào thực hành các kĩ năng sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản,  trình chiếu và bảng tính. Các tính năng của phần mềm được giảng dạy thông qua các bài thực hành hướng tới mang tính ứng dụng thực tế, giải quyết một nhiệm vụ cụ thể. Sinh viên được phát huy khả năng sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề của mình.